0
Forespørsel
kr 0,00
0
Handlevogn
kr 0,00
Lader...
Lader...
Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert!
Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert! Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert!
Varen er ikke på lager.
Vi beklager at varen ikke er på lager.

Personopplysningsvern

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

Dette dokumentet trer i kraft den 25. mai 2018. Du kan finne den tidligere versjonen av retningslinjer for personvern her.

Senetic SA, eieren av Senetic.no nettbutikk gjør alt for å beskytte personvernet til personene som benytter nettsiden deres. For å implementere prinsippet om lovlig, pålitelig og transparent behandling av personlig data innhentet av nettbutikken, har det blitt vedtatt et dokument kalt "retningslinjer for personvern".

1. Vilkårene som er brukt i retningslinjene for personvern betyr:

Senetic SA, Senetic.no, vi, vår - Senetic AS med sitt registrerte kontor i Henrik Ibsens gate 90 0255 Oslo.

Kunde - en forbruker eller en entreprenør som har lagt inn eller planlegger å legge inn en bestilling, eller som benytter seg av andre tjenester i nettbutikken (heretter også kalt «kjøper»).

Forbruker - en naturlig person som utfører en juridisk aktivitet som ikke er direkte relatert til dens forretning eller profesjonelle aktivitet.

Entreprenør - en naturlig person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet som etter loven har en juridisk kapasitet og driver aktiviteter for formål som er direkte knyttet til dens forretning eller profesjonelle aktivitet.

Kundekonto (konto) - en underside i nettbutikken der kunden blant annet kan administrere personlig data, motta varsler om endringer i bestillingsstatusen, og kontrollere og administrere statusen til innlagte bestillinger.

Nettbutikken Senetic.no (heretter også kalt "butikk" eller "nettbutikk") - en internettjeneste som er tilgjengelig på http://www.Senetic.no, der tjenesteleverandøren leverer tjenestene som er spesifisert i "vilkår og betingelser", og der kunden kan legge inn bestillinger.

Vilkår og betingelser - Betingelser for salg ved hjelp av fjernkommunikasjon og levering av elektroniske tjenester ved nettbutikken Senetic.no.

Varer - en materielt flyttbart element som er gjenstand for en salgskontrakt eller en rett som er gjenstand for en salgskontrakt (for eksempel en lisens).

Tjeneste (tjenester) - Bestilling, lisensbestilling eller tilbudsforespørsel, så vel som andre tjenester levert av butikken.

Bestilling - Kundens viljeerklæring som danner et tilbud om å inngå en salgsavtale med Senetiv SA, med direkte sikte på å inngå en fjernsalgskontrakt via nettbutikken som spesifiserer typen og antall varer som gjelder for salgskontrakten.

Lisensbestilling - Kundens viljeerklæring som danner et tilbud om å inngå en kontrakt med Senetic SA for en programvarelisens, med direkte sikte på å inngå en fjernsalgskontrakt (salg av lisenser) via nettbutikken som spesifiserer typen og antall programvarer den solgte lisensen gjelder for.

Tilbudsforespørsel - sendt inn av kunden via skjemaet som er tilgjengelig i butikken. Tilbudsforespørsler spesifiserer produktet eller programvaren som gjelder for forespørselen, samt kundens kontaktdata, angitt i skjemaet.

GDPR - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46 / EF (Generell databeskyttelsesforskrift).

Innstillinger (personvern) - kontofunksjonaliteten lar brukerne benytte utvalgte tjenester for å administrere disse tjenestene på rett vis, inkludert uavhengig endring av deres omfang og preferanseutvalg med hensyn til beskyttelse av deres personvern.

Bruker - betyr en enhet som mottar elektroniske tjenester eller som har inngått en kontrakt for levering av elektroniske tjenester i samsvar med gjeldene vilkår og betingelser i tillegg til loven.

2. Hvem er datakontrolløren?

Kontrolløren av dine personlige data i forbindelse med bruk av nettbutikkens tjenester er selskapet Senetic SA med sitt registrerte kontor i Katowice, 40-600, ul. Kościuszki 227, KRS 0000510458, District Court Katowice-Wschód i Katowice, 8. kommersielle avdeling.

Vennligst kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personlige data og rettigheter. Spørsmål om beskyttelse av personvern sendes til følgende e-postadresse: [email protected].

3. Hvilke personlige data behandler vi, til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag?

Siden vi leverer ulike tjenester til brukerne av nettbutikken vår, behandler vi dine personlige data til ulike formål, i ulikt omfang og på ulike juridiske grunnlag angitt i GDPR. For å gi deg den mest transparente informasjonen, har vi gruppert den ved å referere til formålet til behandlingen av dine personlige data.

3.1. Oppretting av konto og autentisering av brukeren i nettbutikken

Omfanget av data. For dette formålet, behandler vi personlige data gitt av deg i registreringsskjemaet til nettbutikken, nærmere bestemt navnet, telefonnummeret, kontaktdetaljene, e-postadressen og passordet ditt. 

Kunder kan sende inn en såkalt tilbudsforespørsel for å få informasjon om tilgjengelighet, pris og egenskaper til et produkt. For å bruke denne funksjonen, blir du bedt om å oppgi navnet, telefonnummeret, e-postadressen og bedriftsnavnet ditt. Hver gang du kontakter oss via telefon eller e-post, vil vi bruke informasjonen du oppgir for å kunne svare på spørsmålet ditt

Kunder kan også legge inn bestillinger på utvalgte produkter. Ved en slik bestilling, blir kunden bedt om å oppgi nødvendig data for å kunne gjennomføre kjøps- og salgskontrakten.

Juridisk grunnlag. Nødvendighet for å utføre kontrakten for levering av kontotjenesten (art. 6 (1) (b) av GDPR).

3.2. Tjenester som ikke krever opprettelse av konto

Typer tjenester. Vi behandler din personlige data for å levere tjenester som ikke krever oppretting av konto, slik som:

• å sende e-poster med reklame og kommersiell informasjon,

• annonsevisninger.

Omfanget av data. For dette formålet behandler vi personlig data vedrørende din aktivitet i butikken, som er: data om produkter og andre sider i nettbutikken du har sett på, samt data om økter, enheten og operativsystemet ditt, nettleseren din, lokaliteten din og din unike ID.

Juridisk grunnlag. Vår legitime interesse (artikkel 6 (1) (b) i GDPR), som består i å lette bruken av tjenester som leveres elektronisk og forbedre funksjonaliteten til disse tjenestene.

3.3. Tjenester og funksjoner som krever oppretting av konto

Typer tjenester og funksjoner. Din personlige data behandles for å levere tjenester som krever oppretting av en konto, slik som å gjennomføre en bestilling.

Omfanget av data. For dette formålet. behandler vi personlig data gitt i registreringsskjemaet og data om aktiviteten din i nettbutikken, som er: data om produkter og andre sider i nettbutikken du har sett på, samt data om økter, enheten og operativsystemet ditt, nettleseren din, lokaliteten din og din unike ID.

Det er en forutsetning at det oppgis noe data for bruk av individuelle tjenester og funksjoner på kontoen (obligatorisk data). Systemet vårt markerer data automatisk. Dersom disse dataene ikke blir oppgitt, vil vi ikke kunne levere enkelte kontotjenester og -funksjoner. Dataen som ikke er markert som obligatorisk, er frivillig å oppgi.

Juridisk grunnlag. Nødvendighet av å utføre kontrakten for levering av tjenester i samsvar med vilkårene og bestemmelsene (art. 6(1) (b) av GDPR) og vår legitime interesse art. 6 (1) (f) av GDPR)  som består i å lette bruken av elektroniske tjenester og forbedre funksjonaliteten til disse tjenestene.

3.4. Statistikk over bruken av individuelle funksjoner i butikken, forenkling av bruken av butikkens nettsider og sikring av butikkens IT-sikkerhet

Omfanget av data. For disse formålene behandler vi personlig data relatert til dine aktiviteter i butikken, slik som: besøkte nettsider og undersider i butikken og hvor lang tid du har tilbragt på sidene, samt data om din søkehistorikk, IP-adressen din, hvor du befinner deg, din enhets-ID, nettleser og operativsystem.

Juridisk grunnlag. Vår legitime interesse (art. 6 (1) (f) av GDPR) som består i å lette bruken av disse elektroniske tjenestene og forbedre funksjonaliteten til disse tjenestene.

3.5. Etablering av, arbeid med og gjennomføring av krav

Omfanget av data. For dette formålet kan vi behandle din personlige data som er oppgitt på kontoen din, slik som: for- og etternavn, bostedsadresse, data over bruk av våre tjenester, dersom kravene skyldes måten du bruker våre tjenester på, andre data nødvendige for å bevise eksistensen av et krav, inkludert skadeomfanget.

Juridisk grunnlag. Vår legale interesse (art. 6 (1) (f) av GDPR), består i å etablere, arbeide med og gjennomføre krav, og å beskytte mot krav i saksbehandling ved domstolene eller andre statlige myndigheter.

3.6. Håndtering av klager og forespørsler, svar på spørsmål

Omfanget av data. For dette formålet, kan vi behandle noe av din personlige data som er oppgitt i kontoen, samt data for bruk av våre tjenester, som ligger til grunn for klagen eller forespørselen, og data fra dokumentene som ligger vedlagt i klagen eller forespørselen.

Juridisk grunnlag. Vår legitime interesse (art. 6 (1) (f) av GDPR), består i å forbedre funksjonaliteten til de elektronisk leverte tjenestene og å bygge positive, pålitelige og lojale kundeforhold.

3.7. Kundetilfredshetsundersøkelse

Omfanget av data. For dette formålet behandler vi din personlige data inkludert dataen som er nødvendig for å behandle bestillingen, samt svarene dine på spørsmålene vi har forberedt, inkludert undersøkelsene og skjemaene som er brukt i tilfredshetsundersøkelsen.

Juridisk grunnlag. Vår legitime interesse (art. 6 (1) (f) av GDPR), består av å forbedre funksjonaliteten til de elektronisk leverte tjenestene, samt å vurdere tilfredsheten med tjenestene vi leverer.

 

4. Hvordan tilpasser vi tjenestene våre til dine interesser og preferanser?

Nettbutikken vår ønsker å være best til å tilpasse markedsføringsmeldingene våre til dine interesser og preferanser (profilering). Nedenfor beskriver vi hva profilering handler om, for å gi den mest transparente informasjonen.

4.1. Anbefalte produkter

Type tjenester. Anbefalte produkter presenteres for deg i butikken før og etter innlogging, samt i markedsføringsmeldinger som sendes til e-postadressen du har oppgitt.

Omfanget av data. For dette formålet behandler vi din personlige data som oppgis under kontoopprettelsen, og data relatert til gjennomføringen av bestillinger, samt data om aktivitet i butikken, som innhentes og lagres via informasjonskapsler.

Profilering. På bakgrunn av data som er innhentet på denne måten, gjør vi en utvelgelse og presenterer deg for de mest passende markedsføringsmeldingene.

Balanse av interesser. Etter å ha tatt våre og dine interesser, rettigheter og frihet i betraktning, mener vi at det å presentere deg for anbefalte produkter og tjenester kombinert med profilering, ikke vil gå ut over personvernet ditt i stor grad eller være til stor byrde. Når vi vurderer interesser, rettigheter og friheter, har vi tatt følgende med i beregningen:

a. anbefalte produkter er et verktøy som gir deg enklere tilgang til produktene og tjenestene vi tilbyr ved å presentere produkter du kan være interessert i. Dette lar oss anta at behandling av personlig data med formål om å anbefale produkter og tjenester er forenlig med dine rimelige forventninger;

b. å presentere anbefalte produkter og tjenester, samt andre markedsføringskommunikasjoner, og sende dem til e-postadressen din, er i tråd med dine rimelige forventninger, da du har uttrykt ønske om å motta slik kommunikasjon i henhold til bestemmelser om elektronisk leverte tjenester;

c. vi bruker kun data om aktivitetene dine i butikken. Vi er interesserte i hvilke produkter og tjenester du er ute etter, hvilke tilbud som du har vist interesse for, og ikke hva du gjør på andre nettsider;

d. vi respekterer din vilje, og legger til rette for utføring av rettigheter. Derfor har vi gitt deg muligheten til å enkelt gå tilbake på samtykke til å motta anbefalte tilbud i form av varsler i en mobilapp, i en nettleser og i e-postmeldinger i kontoinnstillingene (fanen "Innstillinger"("personvern")) eller i nettleserens innstillinger.

Juridisk grunnlag. Våre legitime interesser (Artikkel 6 (1) (f) av GDPR), består i å anbefale tilbud som kan passe til dine preferanser og interesser.

4.2. Markedsføring av våre produkter og tjenester, og kundene våre

Omfanget av data. Til dette formålet behandler vi personlig data oppgitt ved kontoopprettelse, ved innlegging av en bestilling, og data relatert til aktiviteten din i butikken, innhentet og lagret via informasjonskapsler. Aktivitetsdata er særlig relatert til data som: søkehistorikk, klikk i butikken, besøk på butikkens hoved- og undersider, datoer for innlogging og registrering, data for bruken av spesifikke tjenester i butikken, historikk og data relatert til e-postkommunikasjon.

Profilering. Vi bruker overnevnte data til å tilpasse markedsføringsinformasjon om våre produkter og tjenester, og våre klienter som kan være av interesse for deg.

Videresalg. For å nå deg med våre markedsføringsmeldinger utenfor butikken, benytter vi oss av tjenester fra eksterne leverandører. Disse tjenestene består i å vise markedsføringsmeldingene våre på andre nettsider. Til dette formålet installerer eksterne tjenesteleverandører for eksempel en passende kode eller piksel for å laste ned informasjon om aktiviteten din i butikken. Detaljene er beskrevet under retningslinjer for informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag. Vår legitime interesse (Artikkel 6 (1) (f) av GDPR), består i markedsføringen av våre produkter og tjenester, så vel som produkter og tjenester

Balanse av interesser. Ved å ha tatt våre og dine interesser, rettigheter og friheter i betraktning, har vi konkludert med at profilering ikke vil gå ut over ditt personvern i stor grad eller være en stor byrde. Ved vurdering av interesser, rettigheter og friheter, har vi tatt følgende med i betraktning:

a. du har uttrykt ønske om å motta markedsføringsmeldinger til den oppgitte e-postadressen, og vi har derfor antatt at du med rimelighet kan forvente at vi sender slike meldinger;

b. vi bruker kun data om aktiviteten din i butikken. Vi er interesserte i hvilke produkter og tjenester du er ute etter, og hvilke tilbud som var interessante, og ikke hva du gjør på andre nettsider;

c. vi respekterer din vilje, og legger til rette for utføring av rettigheter. Derfor har vi gitt deg muligheten til å enkelt gå tilbake på samtykke til å motta e-poster i kontoinnstillingene (fanen "Innstillinger"("personvern")) eller i nettleserens innstillinger.

5. Hvem deler vi din personlige data med?

Databasene våre er beskyttet mot tredjeparters tilgang. Data som er samlet inn ved registrering eller kjøp brukes til å gjennomføre bestillinger på riktig måte, samt til å spore bestillingsstatusen og gjøre endringer på den etter kundens forespørsel før den sendes. For å gjennomføre kontrakten, kan Senetic.no nettbutikk dele data som er samlet inn fra deg med enheter som:

5.1. Tjenesteleverandører

Din personlige data overføres til tjenesteleverandørene vi bruker til å drive tjenesten. Tjenesteleverandørene vi overfører din personlige data til er, avhengig av kontraktsmessige ordninger og omstendigheter,enten underlagt våre instrukser når det gjelder formål og metoder for databehandling (behandlere) eller bestemmer formål og metoder for databehandling uavhengig (kontrollører). Du vil finne en liste over leverandørene vi bruker her. Listen oppdateres jevnlig.

Databehandlere. Vi bruker leverandører som behandler din personlige data kun ut fra våre instrukser. De gir oss en skybasert vertstjeneste, nettbaserte markedsføringssystemer, systemer for å vise push-varsler, sende e-postmeldinger, analysere trafikk på nettsiden, utføre effektivitetsanalyser av markedsføringskampanjer, og støtte implementeringen av spesifikke kontofunksjoner.

Kontrollører. Vi bruker leverandører som ikke bare handler ut fra våre instrukser, men som også setter mål og metoder for å bruke dine personlige data selv. De leverer tjenester for videresalgskampanjer og utfører statistiske undersøkelser.

Lokalitet. Leverandørene våre er hovedsaklig basert i Polen og andre land i EØS, for eksempel i Irland. Noen av leverandørene våre holder til utenfor EØS. Grunnet overføring av dataen din utenfor EØS, har vi gått inn for å sikre at leverandørene våre garanterer et høyt nivå av databeskyttelse. Disse garantiene skyldes særlig plikten til å anvende vanlige kontraktsklausuler vedtatt av Kommisjonen (EU) eller deltakelse i Privacy Shield-programmet som ble etablert ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 av 12. juli 2016 om tilstrekkelig beskyttelse av EU-USA Privacy Shield.

Du har rett til å be om en kopi av standard kontraktsbetingelser ved å sende en forespørsel på den måten som er angitt i punkt 2 i retningslinjene for personvern.

5.2. Statlige myndigheter

Din personlige data kan gjøres tilgjengelig for statlige myndigheter.

6. Hvor lenge lagrer vi din personlige data?

Din personlige data lagres så lenge du har konto hos nettbutikken Senetic.no for å kunne yte kontotjenester med relaterte funksjoner og andre tjenester i samsvar med vilkårene og betingelsene, samt til markedsføringsformål. Etter å ha slettet kontoen din, vil dataen anonymiseres, med unntak av følgende data: navn, e-postadresse, bestillingshistorikk og informasjon om gitte samtykker (vi vil lagre disse dataene i 3 år fra sletting av konto for å kunne håndtere klagesaker og krav relatert til bruk av våre tjenester).

Din personlige data relatert til gjennomføringen av bestillinger og lisensbestillinger i butikken vår, lagres for den perioden som kreves av separate lovbestemmelser, som for eksempel skatteloven. Etter denne perioden, vil dataen din bli anonymisert.

Vi lagrer den innsamlede personlige dataen ved hjelp av informasjonskapsler for perioden som sammenfaller med livssyklusen til informasjonskapslene som er lagret på brukernes enheter.

7. Hvilke rettigheter har du når det gjelder behandling av personlig data?

Vi sikrer gjennomføring av rettighetene dine som er indikert nedenfor ved å kontakt oss via e-post: [email protected]. Du kan også utføre utvalgte endringer på kontoinnstillingene sine i fanen "Innstillinger" ("personvern") etter å ha logget inn i butikken.

7.1. Rett til å trekke tilbake samtykke.

Med hjemmel i artikkel 7(3) av GDPR, har du rett til å trekke tilbake et hvert samtykke som har blitt gitt ved registrering i butikken, samt under bruk av spesielle tjenester og funksjoner som tilbys i butikken. Tilbaketrekking av samtykke skal tre i kraft fra øyeblikket samtykket trekkes tilbake. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke behandlingen som utføres av oss lovlig før slik tilbaketrekking.

Tilbaketrekking av  samtykke skal ikke ha noen negative konsekvenser for deg. Men det kan hindre deg fra å fortsette å bruke tjenester eller funksjoner som vi lovlig kun kan levere med ditt samtykke.

7.2. Rett til å fremme innsigelser mot bruken av personlig data

Med hjemmel i artikkel 21 av GDPR, har du rett til å fremme innsigelser mot bruken av personlig data, inkludert profilering, dersom vi behandler dem med bakgrunn i våre legitime interesser, for eksempel i tilknytning til bruken av anbefalte produkter og tjenester, markedsføring av våre produkter og tjenester, opprettholding av statistikk over bruken av bestemte tjenestefunksjoner og tilrettelegging av bruken av butikken, samt en tilfredshetsundersøkelse.

Avmelding fra å motta anbefalte produkter og tjenester i form av e-post og avmelding fra å motta markedsføringsmeldinger om våre produkter og tjenester eller våre klienter, vil bety at du har innsigelse mot behandling av personlig data, inkludert profilering for disse formålene.

Dersom innsigelsen din er berettiget og vi ikke har noe annet juridisk grunnlag for å behandle dine data, vil vi slette dataen du har innsigelser mot.

7.3. Rett til sletting

Med hjemmel i artikkel 17 av GDPR, har du rett til å kreve sletting av alle eller noe av dine personlige data. Vi vil behandler alle forespørsler om sletting av all personlig data som en forespørsel om sletting av en konto.

Du har rett til å kreve sletting av din personlige data dersom:

a. et bestemt samtykke har blitt trukket tilbake, og den personlige dataen har blitt behandlet på bakgrunn av nevnte samtykke;

b. den personlige dataen ikke lenger er nødvendig til formålet som de ble innsamlet eller behandlet for;

c. en innsigelse har blitt fremmet mot bruken av data til markedsføringsformål;

d. en innsigelse har blitt fremmet mot bruk av dataen med det formål å opprettholde statistikk over bruk av tjenesten og tilfredsstillelsesundersøkelser, og innsigelsen anses som berettiget;

e. personlig data har blitt behandlet i strid med loven.

Til tross for forespørselen om å slette personlig data, i tilknytning til innsigelser mot behandling eller tilbaketrekking av samtykke, kan vi holde enkelte personlige data dersom det er nødvendig for å etablere, arbeide med og forsvare våre krav. Dette gjelder særlig personlig data som: for- og etternavn, e-postadresse og kjøpshistorikk, som vi tar vare på for å håndtere klager og krav relatert til gjennomføringen av bestillinger.

7.4. Rett til begrensning av behandling

Med hjemmel  artikkel 18 av GDPR, har du rett til å kreve begrensning av behandling av personlige data. Dersom en slik forespørsel er sendt, vil du ikke kunne bruke de spesifikke funksjonene eller tjenestene som var relatert til behandlingen av data som er gjenstand for forespørselen før forespørselen er behandlet. Videre vil vi ikke sende deg noen meldinger, inkludert markedsføringsmeldinger.

Du har rett til å kreve begrensing av behandling av personlig data dersom:

a. riktigheten til den personlige dataen trekkes i tvil - bruken av daten vil være begrenset i tiden som er nødvendig for å verifisere riktigheten, men ikke lenger enn 7 dager;

b. behandling av dataen er ulovlig, og dataen er bedt begrenset og ikke slettet;

c. personlig data er ikke lenger nødvendig for formålet det ble innsamlet eller brukt til, men er nødvendig for at du skal kunne etablere, arbeide med og forsvare kravene dine;

d. du har fremmet innsigelser mot bruken av slik data, hvor av begrensningen i så tilfelle skal gjelde for en periode som er nødvendig for å verifisere om beskyttelsen av dine interesser, rettigheter og friheter overveier de interessene vi følger ved behandling av dine personlige data.

7.5 Datasubjektenes rett til tilgang

Med hjemmel i artikkel 15 av GDPR, har du rett til å få en bekreftelse fra oss om behandling av dine personlige data. Der slik data faktisk er behandlet, har du rett til:

a. å få tilgang til dine personlige data;

b. innhente informasjon om formålene med behandling, kategorier av personlige data som behandles, mottakerne eller kategoriene av mottakere av dataene, den planlagte perioden for datalagring eller kriterier for å bestemme denne perioden, rettigheter under GDPR og retten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, om kilden til slike data, om automatisert beslutningsprosess, herunder profilering og sikkerhetskontroll som brukes i forbindelse med overføring av disse dataene utenfor EU;

c. få en kopi av dine personlige data.

Dersom du ønsker å utøve din rett til å få tilgang til dine data, vennligst kontant datakontrolløren, referert til i punkt 2.

7.6. Rett til retting

Med hjemmel i artikkel 16 av GDPR, har du rett til å kreve at den personlige dataen som er gitt deg blir rettet (dersom de er ukorrekte) og supplert (dersom de er ufullstendige).

7.7. Rett til dataportabilitet

Med hjemmel i artikkel 20 av GDPR, har du rett til å motta personlig data som du har oppgitt, for så å sende dem videre til en annen datakontrollør som du velger selv. Du kan også be oss om å sende din personlige data direkte til en annen kontrollør, dersom det er teknisk mulig.

Vi vil sende din personlige data som en csv-fil. Csv-formatet er et mye brukt maskinlesbart format som tillater sending av den mottatte dataen til en annen datakontrollør.

7.8. Hvor lang tid tar det oss å imøtekomme forespørselen din?

Hvis du ber om å utføre overnevnte rettigheter, overholder vi denne forespørselen eller nekter å overholde den umiddelbart, men senest innen 30 dager etter mottakelsen. Men hvis - på grunn av den komplekse karakteren av forespørselen eller antall forespørsler - vi ikke kan imøtekomme forespørselen din innen 30 dager, vil vi gjøre det innen de neste 60 dagene, og informere deg om den planlagte utvidelsen av denne perioden.

Av tekniske grunner trenger vi alltid 48 timer på å oppdatere innstillingene du velger på våre system. Derfor kan det skje at du kan motta en e-post fra oss etter at du har meldt deg av, mens systemene oppdateres.

7.9. Rapportering av klager, henvendelser og forespørsler

Du kan rapportere dine klager, henvendelser og forespørsler til oss vedrørende behandlingen av dine personlige data og utøvelse av dine rettigheter.

Dersom du mener at retten til personlig databeskyttelse eller andre rettigheter gitt under GDPR har blitt brutt, har du rett til å sende inn en klage til leder for beskyttelse av personopplysninger.

8. Hvordan sørger vi for sikkerheten til dine personlige data?

Vi sørger for at sikkerheten til dine personlige data er ivaretatt. Tjenestene bruker kryptert dataoverføring (SSL) under registrering og logging, som sikrer beskyttelse av data som identifiserer brukere av nettbutikken og i betydelig grad hindrer tilgang til klientens konto av uautoriserte system eller personer.

9. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

For detaljer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

10. Endringer i retningslinjene for personvern

Vi forbeholder oss retten til å endre de overnevnte retningslinjene for personvern ved å publisere en ny retningslinje for personvern på denne nettsiden. Du vil bli informert om alle endringer eller tillegg ved at vi legger ut passende meldinger på hovedsidene i nettbutikken, og dersom vi gjør store endringer, kan vi også tenkes å sende deg separate varsler til den oppgitte e-postadressen din.

Retningslinjene for personvern begrenser ikke rettighetene du har under vilkår og betingelser eller gjeldende lovbestemmelser.

Utvalgte produkter

Hold kontakten!
Få nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert med kampanjene og nyhetene våre.

Ved å klikke "Abonner" godtar du å motta markedsføringsinformasjon til e-postadressen din. Dine personopplysninger blir administrert av Senetic AS med registrert kontor i Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo, Norway. Du har rett til å kreve tilgang til personopplysninger for å rette, slette eller begrense behandlingen, i tillegg til å komme med innvendinger mot behandlingen. Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger finnes i personvernerklæringen.

Feil e-post adresse.
Denne E-post adressen har allerede blitt bekreftet.
Denne E-post adressen har ikke blitt bekreftet ennå.
Takk!
Sjekk innboksen din - du vil motta en melding fra oss som ber deg bekrefte ditt abonnement på nyhetsbrevet.
Forhandlerportal
Alt du leter etter.Bli med oss!
Senetisk B2B
Senetisk B2BPlattform for bedriftskunderBli med oss!
Betalingsmåter
Forsendelsesmåter
Sertifikater og utmerkelser