0
Forespørsel
kr 0,00
0
Handlevogn
kr 0,00
Lader...
Lader...
Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert!
Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert! Forespørselen og bestillingen har blitt oppdatert!
Varen er ikke på lager.
Vi beklager at varen ikke er på lager.

Regler og vilkår

Senetic - Arkivforskrifter
  • Senetic - Forskriften var i kraft til 18.10.2022.
  • Senetic - Forskriften trer i kraft 19.10.2022.

Vilkår og betingelser for fjernsalg av varer og levering av elektroniske tjenester

 

§ 1

Innledning

Disse Vilkår og betingelser angir prinsipper og vilkår for bruk av nettbutikken som er tilgjengelig på nettstedet www.senetic.no administrert av Senetic AS,Tjuvholmen Alle 3 0250 Oslo, Norway, og beskriver særlig regler for innlegging av Ordre og inngåelse av salgsavtaler ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, samt regler for hvordan Kundene skal bruke alle tjenester som tilbys i Nettbutikken.

Selgeren kan kontaktes i alle saker knyttet til salg via Butikken på tlf. +47 23 96 65 65 og via e-post: [email protected].

 

§ 2

Definisjoner

Begrepene som brukes her, har følgende betydning:

1) Tjenesteyter eller Selger - Senetic AS;

2) Kunde - Forbruker eller Næringsdrivende som har lagt inn eller planlegger å legge inn en Ordre, eller bruker andre tjenester som tilbys i Nettbutikken (heretter også kalt "Kjøper");

3) Forbruker - en fysisk person som foretar en rettshandel som ikke er direkte knyttet til denne personens nærings- eller yrkesvirksomhet;

4) Næringsdrivende - en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet, med lovfestet rettslig handleevne til å gjennomføre handlinger som er direkte knyttet til personens eller enhetens nærings- eller yrkesvirksomhet;

5) Kundekonto (Konto) - undersiden til Nettbutikken, hvor kunden har mulighet til å bl.a. administrere personopplysninger, motta meldinger om endringer i Ordrestatusen, kontrollere og administrere status på innlagte Ordrer;

6) Vilkår og betingelser - disse Vilkår og betingelser for salg ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler og levering av elektroniske tjenester. I forbindelse med elektroniske tjenester tilsvarer disse Vilkår og betingelser de vilkår og betingelser som er omtalt i om levering av elektroniske tjenester,

7) Registrering - kostnadsfri engangs handling, hvor Kunden oppretter sin Kundekonto ved hjelp av administrasjonspanelet gjort tilgjengelig av Tjenesteyteren på nettsiden til Butikken;

8) Nettbutikk www.senetic.no (heretter også kalt "Butikk" eller "Nettbutikk") - en nettside tilgjengelig på nettstedet http://www.senetic.no som brukes av Tjenesteyteren til levering av tjenester som er angitt i Vilkårene og betingelsene, og hvor Kunden kan legge inn Ordre;

9) Part - Senetic AS eller Kunde;

10) Vare - materielt løsøre som er gjenstand for Salgsavtalen eller rett som er gjenstand for Salgsavtalen (f.eks. en lisens);

11) Salgsavtale - en avtale hvor det fremgår at Senetic AS skal overføre eller forplikter seg til å overføre eierskapet av Varene til Kunden, og Kunden skal betale eller forplikte seg til å betale prisen for disse Varene, eller en avtale hvor det fremgår at Senetic AS skal overføre eller forplikter seg til å overføre retten til å bruke en bestemt programvare til Kunden (lisenssalg), og Kunden skal betale eller forplikte seg til å betale prisen for denne programvaren;

12) Fjernsalgsavtale - en avtale inngått mellom Senetic AS og Kunden
via et organisert system for salg eller levering av tjenester via fjernkommunikasjon, uten fysisk tilstedeværelse av Partene samtidig, utelukkende med bruk av en eller flere fjernkommunikasjonsmidler opp til tidspunktet for inngåelse av avtalen;

13) Tjeneste (Tjenester) - en Ordre, Lisensordre eller Forespørsel, samt andre tjenester som tilbys i Butikken;

14) Ordre - Kundens viljeserklæring som er et tilbud om å inngå en Salgsavtale
med Senetic AS, som fører direkte til inngåelse av en Fjernsalgsavtale via Nettbutikken som angir type og antall Varer som er gjenstand for Salgsavtalen;

15) Lisensordre - Kundens viljeserklæring som er et tilbud om å inngå en avtale med Senetic AS, for tildeling av en programvarelisens som fører direkte til inngåelse av en Fjernsalgsavtale via Nettbutikken (lisenssalg), via Nettbutikken, og som angir type og antall programvarer som det selges lisens for;

16) Forespørsel - en forespørsel sendt inn av Kunden via et skjema som er tilgjengelig i Butikken, som angir hvilken Vare eller programvare forespørselen gjelder og som oppgir nødvendige kontaktdata til Kunden.

 

§ 3

Kundens plikter (plikter til Brukeren av Butikken)

Kunden er forpliktet til å bruke Tjenester som tilbys av Tjenesteyteren på en måte som er forenlig med lover og forskrifter og med bestemmelsene i disse Vilkår og betingelser, samt å ikke levere innhold som er forbudt ifølge de gjeldende lover og forskrifter.

 

§ 4

Bruksvilkår for bruk av Butikken

1. Tjenesteyteren leverer følgende tjenester via Nettbutikken:

1) presentering av Butikkens tilbud,

2) innlegging av Ordre,

3) innlegging av Lisensordre,

4) innsending av Forespørsler,

5) oppretting og administrering av Kundekontoen i Nettbutikken;

2. Tilgang til tjenester nevnt i art. 1 pkt. 1-4 ovenfor krever ikke Registrering.

3. Tilgang til tjenesten nevnt i art. 1 pkt. 5 ovenfor krever Registrering.

4. For å bruke Butikken er det nødvendig at Kunden har en enhet med tilgang til Internett som er utstyrt med en nettleser (det anbefales å bruke Mozilla Firefox versjon minst 24.0, Opera fra versjon 10, Google Chrome versjon 28.0 eller nyere, eller Microsoft Internet Explorer versjon minst 8.0 eller nyere), med aktiverte informasjonskapsler og Javascript. Det er tillatt å bruke andre versjoner av nettlesere hvis de sikrer full kompatibilitet med versjonene nevnt ovenfor.

5. For å sikre en trygg bruk av Nettbutikken, er det sterkt anbefalt at enheten som brukes av Kunden har:

1) et antivirus system med den nyeste versjonen av virusdefinisjoner og oppdateringer,

2) en effektiv brannmur (firewall),

3) installert alle tilgjengelige oppdateringer til operativsystemet og nettleseren, som er relatert til sikkerhet,

4) aktivert funksjon til å akseptere cookies og Java Script i nettleseren,

5) programvare som muliggjør lesing av PDF-filer.

6. Tjenesteyteren bruker Cookies filer for å innhente informasjon knyttet
til Kundens bruk av Butikken for å:

1) opprettholde Kundens brukersesjon (etter innlogging), slik at Kunden slipper å skrive inn Passordet på hver underside til Butikkens internettside,

2) tilrettelegge Butikkens internettside slik at den er tilpasset Kundens behov,

3) utarbeide besøksstatistikk for Butikkens undersider,

4) remarketing.

 

§ 5

Innlegging av Ordre og inngåelse av Salgsavtaler

1. Kunden kan legge inn Ordrer via Nettbutikken 7 dager i uken, 24 timer i døgnet, uavhengig av om vedkommende har utført Registrering. Kunden kan også legge inn en ordre ved å ringe på tlf. +47 23 96 65 65 (kun fra mandag til fredag i kontortiden) eller via e-post: [email protected].  

2. Ordrer på Microsoft lisenser skal legges inn gjennom konfiguratoren som er tilgjengelig i Butikken på nettstedet www.senetic.no/microsoft/.

3. For å inngå en Salgsavtale for fjernsalg av Varen via Nettbutikken, skal man gå til Butikkens hjemmeside, deretter velge Varen og legge inne en Ordre ved å utføre ulike tekniske handlinger på grunnlag av meldinger eller informasjoner som Kunden ser på skjermen.

4. For at Kunden kan legge inn en Ordre må han først ha lest og akseptert disse Vilkår og betingelser.

5. Ved innlegging av en Ordre, legger Kunden inn et tilbud til Tjenesteyteren om inngåelse av Salgsavtale for salg av Varer, i henhold til Sivilretten.

6. Etter at Kunden har innlagt sin Ordre, Lisensordre eller sitt Forespørsel, vil Selgeren bekrefte mottak av ordren for levering av Tjenesten i form av en e-post, som inneholder en bekreftelse av alle vesentlige informasjoner i Kundeordren.

7. Etter å ha vurdert tilbudet fra Kunden, vil Selgeren sende en melding til Kunden om at Ordren har blitt mottatt til behandling.

8. Når Kunden mottar bekreftelsen som omtales i art. 7 ovenfor, blir det inngått Salgsavtale.

9. Hvis det etter at Kunden har innlagt Ordren viser seg at gjennomføringen av Ordren vil ikke være mulig eller vil være mulig bare delvis, skal Tjenesteyteren informere Kunden om dette umiddelbart via e-post eller telefon. I et slikt tilfelle, kan Kunden avbestille Ordren i det omfanget, hvor gjennomføringen ikke er mulig innen den angitte fristen eller avbestille Ordren i sin helhet.

 

§ 6

Priser, betaling og levering av Varen

1. De angitte vareprisene inkluderer ikke leveringskostnader. Den nøyaktige fraktkostnaden vil bli oppgitt under bestillingsprosessen. Kjøperen velger forsendelsesmetoden og betalingsvilkår i ordreskjemaet og så bekrefter sitt valg.

2. Den bindende prisen for Kunden som er Forbruker blir alltid oppdatert på det tidspunktet når Kunden legger inn Orden eller Lisensordren.

3. TI tilfelle ordrer med lang leveringstid (mer enn 14 dager) og varer produsert på bestilling, forbeholder selger seg retten til å forandre prisen på produktet hvis produsenten forandrer prisen. Selger er forpliktet til å informere kunden om prisendringen. Ved prisendring kan kunden trekke seg fra avtalen med øyeblikkelig virkning. Om kunden trekker seg, skal avtalen anses som ikke inngått og kunden skal fritas fra alle forpliktelser.

4. Punkt 3 skal ikke gjelde ordrer som legges inn av forbrukere eller individuelle entrepenører.

3. Tilgjengelige betalingsmåter og fraktmåter blir angitt under bestillingsprosessen.

4. Ved betaling med kredittkort eller debetkort gjennom partnere som tilbyr en slik betalingsmåte, samler Selgeren ikke inn dine kortdata.

5. Informasjoner som oppgis i Nettbutikken om tilgjengelighet og leveringstid er omtrentlige og angir den korteste leveringstiden, dvs. den korteste tiden som Selgeren trenger for å sende Varen. I hvert tilfelle forsøker Selgeren å sende varene umiddelbart (etter inngått Salgsavtale og etter at å ha fått betaling på Selgerens bankkonto for Varen og leveringskostnadene, med mindre det har blitt valgt betaling ved levering).

6. Ved mottak av den bestilte Varen, anbefaler vi at Kunden sjekker pakken og vi vil understreke at i tilfelle av:

1) mekanisk skade på innholdet i pakken,

2) mangelfull forsendelse,

3) feil innhold i pakken i forhold til bestilt vare,

har Kunden rett til å nekte å motta pakken. I dette tilfellet anbefales det å skrive ned merknader eller notater i forbindelse med hendelsen i nærvær av speditøren og å varsle Tjenesteyteren umiddelbart om situasjonen.

8. Kunde som ikke er Forbruker er forpliktet til å sjekke innholdet i pakken ved mottak. I tilfelle det oppdages skade på pakken, er Kunden forpliktet til å melde fra om dette til speditøren som leverte Varen og å ta umiddelbar kontakt med Selgeren. Klager som gjelder mekaniske skader på Varen under leveringen vil bli vurdert kun etter at det har blitt utarbeidet en skaderapport som er signert av mottakeren som ikke er Forbruker og speditøren som leverte pakken.

9. Dersom Kunde som ikke er Forbruker ikke mottar Varen som ble sendt mot postoppkrav og hvis Varen returneres til avsenderen (Tjenesteyteren) vil Kunden bli belastet med kostnader for forsendelse og returnering av pakken med Varen.

 

§ 7

Klager og returnering for Kunder som ikke er Forbrukere

(gjelder Næringsdrivende)

1. Denne paragrafen kommer til anvendelse kun i forbindelse med Kunder som ikke er Forbrukere.

2. Alle Varene som tilbys i Butikken, hvis de i beskrivelsen av varene ikke er tydelig merket som brukt eller renovert (refurbished), er helt nye og uten fysiske defekter og rettsmangler.

3. Alle nye og refabrikkerte Varer omfattes av en standard garanti fra produsenten av Varen.

4. Brukte varer omfattes av en 30 dagers garanti fra Selgeren.

5. Fra beskrivelsen av Varen i Butikken fremgår det om produktet er refabrikkert (refurbished) eller brukt.

6. Selgeren publiserer lenker til hjemmesider av Produsentene av Varene med garantivilkår for Varene. Det følger klart av garantien hvem som er ansvarlig med hensyn til kvalitetsgaranti for Varen og alle garantibetingelser er nøyaktig angitt.

7. Enheten som er ansvarlig for garantien (vanligvis Produsenten av Varen) er ansvarlig overfor Kjøper for eventuelle mangler på produktet som reduserer verdien eller nytten av Varen med hensyn til formålet som er angitt i Salgsavtalen eller som følger av omstendigheter eller Varens formål.

8. For å oppfylle frister for varsling om feil angitt i kvalitetsgarantien, skal slike varsler om feil ved varen sendes før utløpet av disse fristene i form av e - post eller rekommandert brev.

9. Hvis feilene ved Varen blir oppdaget i garantiperioden, og omfattes av garantien, bør Kunden forlange at den fysiske feilen utbedres eller at det leveres en Vare som er uten defekter i samsvar med garantien gitt av enheten som er ansvarlig for garantien.

10. Dersom det i garantien ikke er avtalt en annen frist, skal fristen være ett år fra den dagen da Varen ble levert til Kjøperen.

11. I tilfelle Salgsavtaler inngått med Kunder som ikke er Forbrukere, ifølge art. 558 § 1 i Sivilretten, frafaller Tjenesteyterens ansvar med hensyn til garanti for fysiske feil på Varen.

12. Hvis det under en klagebehandling oppdages at skaden skyldes forhold på Kundens side, kan Selgeren belaste Kunden med alle kostnader i forbindelse med klagebehandlingen.

 

§ 8

Forbrukerens angrerett (returnering av Varen)

1. Forbrukeren kan trekke seg fra Salgsavtalen for Varen inngått via fjernkommunikasjon uten å oppgi grunn ved å fremlegge en skriftlig erklæring innen 14 (fjorten) dager fra den dagen da Varen ble levert til Forbrukeren. For å oppfylle fristen, skal en slik erklæring sendes til Selgers adresse før utløpet av fristen. 

2. Dersom Forbrukeren trekker seg fra en Fjernsalgsavtale, anses avtalen som ugyldig, og Forbrukeren skal være fritatt for alle plikter. Det som ble ytet av Partene, skal returneres i uendret tilstand, med mindre en endring var nødvendig i forbindelse med vanlig bruk. Returnering av gjensidige ytelser bør foretas umiddelbart, men ikke senere enn innen 14 dager.

3. Varen skal returneres til Selgers adresse.

4. Selger skal foreta tilbakebetaling av beløpet ved å bruke den samme betalingsmåten som ble brukt av Forbrukeren for den opprinnelige transaksjonen, med mindre Forbrukeren har gitt klart samtykke til at det brukes en annen løsning.

5. Angreretten gjelder ikke i situasjoner som omtales i art. 10, 3. ledd i lov av 2. mars 2000 om beskyttelse av visse forbrukernes rettigheter og om ansvar for skade forårsaket av et farlig produkt, dvs. at Forbrukeren mister denne retten særlig i følgende tilfeller:

1) ytelsen av tjenestene begynte, med samtykke fra Forbrukeren, før utløpet av fristen som er omtalt i pkt. 1;

2) i forbindelse med lyd- og videoinnspillinger, og data lagret på elektroniske databærere etter at Forbrukeren hadde fjernet produktenes originalemballasje;

3) avtaler for tjenester med pris eller vederlag som avhenger utelukkende av prisbevegelser i det finansielle markedet;

4) ytelser med de egenskaper som er spesifisert av Forbrukeren i den innlagte bestillingen, eller tett knyttet til Forbrukeren selv;

5) ytelser, som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller som har en gjenstand som er utsatt for rask forverring.

 

§ 9

Mangel på overensstemmelse mellom Varen og avtalen (Forbrukerklager)

1. Tjenesteyteren er som selger ansvarlig overfor Forbrukeren for mangel på overensstemmelse med Salgsavtalen for Varen kjøpt av Forbrukeren, i det omfanget som følger av lov av 27. juli 2002 om særskilte vilkår for forbrukerkjøp og om endring av Sivilretten.

2. Klager knyttet til manglende overensstemmelse mellom Varene og Salgsavtalen kan sendes inn skriftlig direkte til Tjenesteyterens adresse eller via e-post

3. I tilfelle Forbrukeren oppdager manglende overensstemmelse mellom Varen og Salgsavtalen, skal Forbrukeren returnere Varen til Tjenesteyteren sammen med en beskrivelse av avvik.

4. Vi anbefaler å legge ved kjøpsbevis for å effektivisere klagebehandlingen.

5. Forbrukeren er forpliktet til å varsle Tjenesteyteren om oppdaget manglende overensstemmelse mellom Varen og Salgsavtalen innen 2 måneder fra den dagen da avviket ble oppdaget. Tjenesteyterens ansvar for manglende overensstemmelse mellom Varen og Salgsavtalen gjelder opptil 2 år fra datoen for levering av Varen.

6. Tjenesteyteren forplikter seg til å behandle hver enkelt klage innen 14 dager.

7. Etter å ha vurdert klagen, vil Selgeren kontakte Forbrukeren elektronisk, via telefon eller skriftlig for å fastsette betingelser for reparasjon eller bytte av Varen.

8. Dersom reparasjon eller bytte av Varen ikke er mulig, kan Kjøperen kreve en reduksjon i pris for den defekte Varen eller refusjon av penger.

 

§ 10

Oppsigelse av avtale for levering av elektroniske tjenester

1. Kunden kan si opp avtalen for levering av Tjenester uten å oppgi grunn ved å sende en egnet erklæring, særlig via e-post eller skriftlig til Selgerens adresse.

2. I tilfelle Kunder som er Forbrukere kan Tjenesteyteren si opp avtalen om levering av Tjenester, hvis Kunden grovt eller vedvarende bryter disse Vilkår og betingelser, særlig hvis Kunden leverer ulovlig innhold, etter at Kunden har blitt bedt om å stoppe eller eliminere brudd på bestemmelse og har unnlatt å oppfylle disse krav innen en bestemt frist. Brudd på Vilkår og betingelser må være av objektiv og ulovlig art. I et slikt tilfelle utløper avtalen for levering av Tjenester etter 14 dager fra datoen når Tjenesteyteren leverte Kunden en viljeserklæring om oppsigelse av avtalen.

3. I tilfelle Kunder som ikke er Forbrukere kan Tjenesteyteren si opp avtalen for levering av Tjenester med umiddelbar virkning og uten å angi grunn ved å sende en egnet erklæring til Kunden.

 

§ 11

Tvisteløsning

1. Løsning av eventuelle tvister mellom Tjenesteyter og Kunde som er Forbruker skal fremlegges for de kompetente domstolene i samsvar med relevante bestemmelser i Tvistemålsloven.

2. Løsning av eventuelle tvister mellom Tjenesteyter og Kunde som ikke er Forbruker skal fremlegges for domstolen ved Tjenesteyterens sete.

 

§ 12

Personopplysninger

Kundenes personopplysninger behandles av Tjenesteyteren i henhold til bestemmelsene i Personvernsreglene, samt lover og forskrifter i denne sammenheng, særlig lov om vern av personopplysninger.

 

§ 13

Sluttbestemmelser

1. Forbrukeren har rett til å forhandle vilkårene i disse Vilkår og betingelser. For å bruke denne retten, må Forbrukeren ta kontakt med Tjenesteyteren per post, e-post eller telefon.

2. I saker som ikke omfattes av disse Vilkår og betingelser vises det til gjeldende lover og forskrifter.

3. Kundene kan få tilgang til Vilkår og betingelser når som helst og kostnadsfritt via en Internett referanse (dvs. link) på Butikkens hjemmeside. Kunden kan da også skrive ut Vilkår og betingelser.

4. Informasjon om Varer som er tilgjengelige i Butikken, særlig beskrivelser, tekniske data, ytelsesdata og priser, utgjør en invitasjon til inngåelse av avtale i henhold til art. 71 i Sivilretten.

5. Eksklusive rettigheter til innholdet som er tilgjengeliggjort i Nettbutikken, særlig opphavsrett til bilder, varebeskrivelser og kategorier, navnet på Butikken, varemerker til Tjenesteyteren og produsentene av Varene, tilhørende grafiske elementer, programvare og rettigheter i forbindelse med databaser, er lovbeskyttet og tilhører Tjenesteyter eller enheter, som Tjenesteyteren har inngått egnede avtaler med. Uautorisert kopiering, eller andre former for bruk av hvilke som helst elementer av Butikken uten samtykke fra Tjenesteyteren er forbudt.

Utvalgte produkter

Hold kontakten!
Få nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert med kampanjene og nyhetene våre.

Ved å klikke "Abonner" godtar du å motta markedsføringsinformasjon til e-postadressen din. Dine personopplysninger blir administrert av Senetic AS med registrert kontor i Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo, Norway. Du har rett til å kreve tilgang til personopplysninger for å rette, slette eller begrense behandlingen, i tillegg til å komme med innvendinger mot behandlingen. Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger finnes i personvernerklæringen.

Feil e-post adresse.
Denne E-post adressen har allerede blitt bekreftet.
Denne E-post adressen har ikke blitt bekreftet ennå.
Takk!
Sjekk innboksen din - du vil motta en melding fra oss som ber deg bekrefte ditt abonnement på nyhetsbrevet.
Forhandlerportal
Alt du leter etter.Bli med oss!
Senetisk B2B
Senetisk B2BPlattform for bedriftskunderBli med oss!
Betalingsmåter
Forsendelsesmåter
Sertifikater og utmerkelser